İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İspak Ambalaj olarak uyguladığımız İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. İş sağlığı ve güvenlik yönetim sistemi oluşturmayı ve sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Çalışanlarımızda, bağlı şirketlerimizde, ziyaretçilerimizde ve çevremizde kaliteye, iş sağlığı ve güvenliğine öncelik veriyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için özellikle aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz ve İspak Ambalaj olarak:

  • OHSAS 18001 kurallarına göre oluşturulan İSG Yönetim Sistemini uygulamayı,
  • Ticari varlığımızı çalışanlarımızın sağlığını koruyarak sürdürmeyi,
  • Riskleri ve kazaları önleyecek şekilde çalışmayı,
  • İSG ile ilgili mevzuata ve üyesi olduğumuz bu alandaki kuruluşların şartlarına uymayı,
  • Performansımızı sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeleri hayata geçirmeyi,
  • Gelecek kuşakların sağlığını korumak için sürdürülebilir uygulamalar geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.