Sürdürülebilirlik

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK POLİTİKAMİZ

Şirket olarak sürdürülebilir gelişmenin önemine inanırız. Bu doğrultuda gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için üretim faaliyetlerimizi ve süreçlerimizi etkin ve çevre bilinciyle tasarlayarak çevrede oluşturabileceğimiz olası olumsuz etkileri en aza indirgeriz.

Bu amaçla;

  • Çevre ile ilgili yürürlükteki tüm yasal mevzuatı, standartları ve diğer şartları takip eder ve gereklerini yerine getiririz.
  • Çalışanlarımızın sürekli bilinçlendirilmesini, eğitilmesini ve aktif katılımını teşvik eder ve düzenleriz.
  • Acil durumları ve çevresel riskleri kontrol altında tutmak ve azaltmak amacıyla önlemler alırız.
  • Paydaşlarımızı çevresel süreçlerimize katılmaları yönünde teşvik ederiz.
  • Doğal kaynaklarımızı korumak için hammadde, enerji, su ve diğer sarf malzeme tüketimlerimizi azaltacak önlemler alırız.
  • Kirliliği kaynağında önlemek ve atıklarımızı en aza indirmek için çalışırız.
  • Teknolojik gelişmeleri ve ilerlemeleri takip eder, yeni ürünlerimizde ve yatırımlarımızda çevreye en az zararlı olanı tercih etmeyi amaçlarız.
  • ISO 14001 Standardına uygun, etkin bir Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, sürekliliğini ve gelişmesini sağlarız.
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için Çevre Yönetim Sistem performansımızı ölçerek sürekli iyileştirmeler yaparız.

Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporu için buraya tıklayınız.