Sürdürülebilirlik

İSG VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İSPAK ESNEK AMBALAJ SAN. A.Ş. olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken temel hedefimiz; farkındalığı ve katılımı üst seviyede olan çalışanlarımızın oluşturduğu takım ile birlikte çevreye duyarlı olmak, kirliliği önlemek ve ilgililerin sağlığını ve güvenliğini sağlayarak iş sağlığı güvenliği ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmektir.

Bu hedefe ulaşmak için;

  • Uymak zorunda olduğumuz yasal mevzuat, standartlar ve diğer gerekliliklere uyum sağlamayı,
  • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin iş sağlığı güvenliği ve çevre bilincini arttırmayı,
  • Risk değerlendirmesi yaparak, risk yaratan durum ve davranisları belirleyerek, etkilerini en aza indirecek uygun bilimsel ve teknolojik önlemler alarak kontrol altinda tutmayı,
  • Atık yönetim sistemi kurarak, kirliliği kaynağında önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkünse geri kazanmayı veya çevreye uygun bertarafını sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizin tamamında çevrenin korunması için; yaşam döngüsünü göz önünde bulundurarak atık oluşumunu, enerji tüketimini ve doğal kaynak tüketimini minimum seviyede tutmayı,
  • Faaliyetlerimiz esnasında oluşabilecek iş kazaları, meslek hastalıkları, çevre boyutları ve acil durumları tanımlayıp, bu sırada oluşabilecek kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
  • Belirlediğimiz amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda Çevre Yönetim Sisteminin ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli uygulanması, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı,
  • Üretim ve yatırımlarımızı, çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye atmadan ve gelecek kuşaklara daha iyi yaşam olanakları, daha güven dolu ve yaşanabilir bir dünya bırakma gayreti içinde gerçekleştireceğimizi,

İspak Esnek Ambalaj San. A.Ş. çalışanları olarak TAAHHÜT EDİYORUZ.


Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporu için buraya tıklayınız.