İnsan Kaynakları Politikası

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Elde ettiği başarıya çalışanlarının çabaları ve desteğiyle ulaşan Kibar Holding, en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. Kibar Holding, bu yaklaşımla insan kaynakları politikasının temeli olarak şu ilkeleri benimsemiştir.

  • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırma
  • Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini ifade edebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlama
  • Farklı bakış açılarını ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası benimseme
  • Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine öncelik vererek sürekli öğrenme ve gelişimi destekleme
  • Çalışanların performansını objektif kriterlerle değerlendirme
  • Yüksek performansı ödüllendirme ve teşvik etme
  • Çalışanlar için yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirme