Solvent ve Atık Yönetimi

SOLVENT VE ATIK YÖNETİMİ

Atık Yönetimi

İspak Ambalaj olarak, atıkların oluşumundan bertaraf edilmesine kadar tüm süreci çevre ve insan sağlığına zarar vermeden daha iyi yönetmek için çalışıyoruz. Atıkların azaltılması ve geri dönüşümün gelecek kuşaklar için önemini vurgulamayı ve çevre bilincini artırmayı hedefliyoruz.

Görev ve sorumlulukların yürürlükteki yönetmelik ve prosedürler çerçevesinde etkin olarak uygulanmasını sağlamak için tüm şirket çalışanlarımızı atık yönetimi ve çevrenin korunması konularında eğitiyoruz.

Solvent Geri Kazanımı

Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımını destekliyor, çevreyi koruyarak kaynakların ülke ekonomisine geri kazandırılmasın için çalışıyoruz. Bu doğrultuda son teknoloji ile solvent geri kazanım tesisi kurarak hem çevreyi korumayı, hem de solvent tasarrufu yapmayı hedefliyoruz.

Yaptığımız yatırım ve çalışmalarla, çevre mevzuatının gereklerini yerine getirmek için çalışıyor, kalite belgelendirme sistem ve süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz.