Solvent Geri Kazanım

  • EPA kriterlerine uygun çevreye uyumlu tesis özelliği
  • Atık solventin enerji amaçlı kullanılabilmesi. Doğal gaz sarfının azaltılması.
  • Kaynak kullanımının azaltılması
  • Solvent taşıma ve depolamada oluşan risklerin bertarafı
  • Egzost hava debisinin azaltılması sonucu ana makinalarda enerji tasarrufu