İnsan Kaynakları Politikası

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

  • Kibar Holding ve grup şirketleri, çalışan performansının yönetim ilkeleriyle uyumlu olmasını sağlar.
  • Çalışan performansı, hedeflerin yanı sıra yetkinliklerin de kullanıldığı bir sistemle ölçülür.
  • Kibar Holding yetkinlikleri, başarıyı sağlayan temel yetkinlikler bazında belirlenir.
  • Performans Yönetim Sisteminin genel ilkeleri, şirket bazında uygulamada farklı ihtiyaçlara cevap verecek esnekliğe sahiptir.
  • Performans Değerlendirme Sistemi, ara dönem ve yıl sonu olmak üzere senede 2 kez uygulanır.
  • Performans Yönetim Sistemi, eğitim ve gelişim, kariyer yönetimi ve ödül yönetimi süreçleri için girdi sağlar.