Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İspak Ambalaj olarak faaliyetlerimizde:

  • ISO 27001 standardı gerekliliklerine uygun bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmayı, uygulamayı, belgelendirmeyi ve sürekli iyileştirerek devamlılığını sağlamayı,
  • Alınan önlemler ve öneriler doğrultusunda bilgi güvenliği hakkında farkındalığı artırmak için çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek faaliyetler gerçekleştirmeyi,
  • Müşterilerimizin veri ve bilgi varlıklarını korumayı,
  • Bilgi varlıklarını tehdit eden riskleri sistematik biçimde yönetmeyi,
  • Bilgi güvenliğiyle ilgili her türlü yasal mevzuata ve sözleşmelere uymayı,
  • Bilgi güvenliği amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için Bilgi Güvenliği Sisteminin sürekli iyileştirmeyi ve bu amaçla kaynak tahsis etmeyi,
  • Kurumumuzun güvenlik politikasının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik olmak üzere üç temel güvenlik kuralına uygunluğunu sağlamayı taahhüt ederiz.