İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İSG VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İSPAK ESNEK AMBALAJ SAN. A.Ş. olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken temel hedefimiz; farkındalığı ve katılımı üst seviyede olan çalışanlarımızın oluşturduğu takım ile birlikte çevreye duyarlı olmak, kirliliği önlemek ve ilgililerin sağlığını ve güvenliğini sağlayarak iş sağlığı güvenliği ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmektir.

Bu hedefe ulaşmak için;

  • İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili yasal düzenlemelere, standartlara ve diğer gerekliliklere uyum sağlamayı,
  • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin iş sağlığı güvenliği ve çevre bilincini arttırmayı,
  • İSG ve Çevre performansını etkileyen süreçlerimizde çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerimize danışmayı, tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak yöntemler geliştirmeyi,
  • Risk değerlendirmesi yaparak, risk yaratan durum ve davranışları belirleyerek, etkilerini en aza indirecek uygun bilimsel ve teknolojik önlemler alarak kontrol altında tutmayı,
  • Atık yönetim sistemi kurarak, kirliliği kaynağında önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkünse geri kazanmayı veya çevreye uygun bertarafını sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizin tamamında çevrenin korunması için; yaşam döngüsünü göz önünde bulundurarak atık oluşumunu, enerji tüketimini ve doğal kaynak tüketimini minimum seviyede tutmayı,
  • Faaliyetlerimiz esnasında oluşabilecek iş kazaları, meslek hastalıkları, çevre boyutları ve acil durumları tanımlayıp, bu sırada oluşabilecek kayıpları, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek sistemler geliştirmeyi,
  • Hedeflerimizi, yaşam döngüsü bakış açısıyla, Çevre ve İSG performansımızı etkileyen tüm hususlarımızla risk ve fırsatlarımızı dikkate alarak belirlemeyi,
  • Üretim ve yatırımlarımızı, çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye atmadan ve gelecek kuşaklara daha iyi yaşam olanakları, daha güven dolu ve yaşanabilir bir dünya bırakma gayreti içinde gerçekleştireceğimizi,
  • Politikamızı kamuoyuna açık tutmayı ve politikaya uyumu gözden geçirmeyi,

İspak Esnek Ambalaj San. A.Ş. çalışanları olarak TAAHHÜT EDİYORUZ.