Makine Parkı

ENERJİ POLİTİKASI

İspak Esnek Ambalaj Sanayi A.Ş., dünyaya duyarlı ve değer katan yaklaşımı ile esnek ambalaj ve teknik folyo sektörlerinde çevreye olumsuz etkisi en aza indirilmiş ürün üretimini hedefleyerek yaşamı kolaylaştıran ürün ve çözümler sunmaktadır.

Faaliyetlerimizin çevresel ayak izlerini azaltmak için sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda enerji yönetim sistemi uygulamayı hedeflemekteyiz.

İSPAK ESNEK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. olarak kuruluşun stratejisine uygun olarak;

 • Sürdürülebilir üretim için enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını,
 • Kaynakların sınırlı olduğunun bilincinde olup, verimli kullanılmasına özen gösterileceğini,
 • Ürün ve hizmet satın almada değerlendirme ölçütlerinden birinin enerji verimliliği olacağını,
 • Üretim ve kaliteden taviz vermeden enerji verimliliğinde sürekli iyileştirme sağlayacağımızı,
 • Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulması ve bu konunun desteklenmesini sağlayacağımızı,
 • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde iç ve dış yasal şartlara uyum sağlayacağımızı,
 • Atıkların kaynakta minimize edilmesini ve atıkların geri dönüşümünü sağlayarak çevresel kirlenmeyi önleyeceğimizi
 • Çalışanlarımız ve paydaşlarımızın, eğitim çalışmalarımız ile enerji verimliliği ve tasarrufu konularında farkındalık sahibi olmalarını
 • Sürdürülebilirlik stratejimiz ile sera gazı ve küresel ısınma konusunda gerekli önlemleri alarak gelecek kuşaklara da yaşanılabilir bir dünya bırakacağımızı,
 • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun amaç ve hedefler belirleyerek ve bunların gözden geçirilerek uygulanmasını, bu amaç ve hedefler için gerekli kaynağın sağlanmasını
 • Oluşturulan “Enerji Ekibi” ile verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeyi, taahhüt ederiz.